Arola Editors ASSAIG
GUIES

978-84-94764-36-3: El libro de los caminos
El libro de los caminos
Manual para aclarar dudas, deshacer mitos y reivindicar derechos

Xavier Campillo
Rafael López-Monné

Idioma:   Castellà. 
Col·lecció:   Assaig.
Enquadernació:   Rústica.
Edició:   setembre 2017
Format:   23 x 23
Tintes:   Color.
Pàgines:   140
ISBN:   978-84-94764-36-3
Preu:   20 €
Generador de código de barras TEC-IT
   
Los caminos –y no las carreteras– son la categoría más extensa de la red viaria, pero también la más menospreciada en su condición de infraestructura eminentemente rural o histórica, pues a menudo remiten a formas de desplazamiento y sistemas de transporte preindustriales. Y sin embargo, los caminos satisfacen en el medio rural necesidades sociales y económicas fundamentales y plenamente actuales, no solo en el campo de la agricultura y la ganadería, o de la silvicultura, sino también en ámbitos como el acceso a los núcleos de población, la gestión ambiental, la lucha contra el fuego y la protección civil.
Los caminos públicos constituyen la infraestructura esencial que permite al común de los ciudadanos, vivan estos en la ciudad o en el campo, ejercer dos derechos constitucionales fundamentales y complementarios, a saber: el derecho a circular y el derecho a disfrutar del medioambiente de una forma respetuosa y responsable. Sin caminos no hay libertad.
Actualmente, a través del turismo y del senderismo, los caminos, que son también un patrimonio cultural de primer orden, pueden convertirse en un equipamiento social y un recurso económico para los municipios.
Esta obra, rigurosa y didáctica al mismo tiempo, pone en manos del público una reflexión actualizada sobre esta infraestructura viaria, analizando la problemática que le afecta, presentando sus potencialidades y apuntando las estrategias posibles para integrar los caminos dentro de las políticas generales de infraestructuras y movilidad.

Amb el suport del Departament de Cultura.

Xavier Campillo
Doctor en Geografia, té una formació acadèmica complementària en Dret Civil. Resideix al Pirineu des de 1985, quan va començar a treballar en projectes de desenvolupament rural i medi ambient. Becat per la CIRIT, el 1992 va fer estudis sobre parcs naturals i accés al medi natural a la Universitat de Tübingen (Alemanya).
Ha estat professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la mateixa universitat.
El 1995 va començar a dedicar-se a l’estudi dels camins rurals, aprofundint en l’estudi comparatiu dels models socials i legals d’accés al medi natural en diferents països europeus. L’interès per aquest objecte geogràfic va desembocar en una tesi doctoral llegida el 2001.
Arran d’aquests treballs, va centrar la seva activitat en la realització d’inventaris municipals de camins rurals i catàlegs de vies pecuàries, en la definició de models d’ordenació de l’accés al medi natural en municipis rurals i espais naturals protegits, i també en la recuperació i la posada en valor dels camins històrics mitjançant el senderisme, àmbit dins del qual ha participat en la direcció de diversos projectes. És l’autor d’un model d’ordenança municipal de camins i d’un decàleg per a l’elaboració d’inventaris municipals de camins.
Des de l’any 2003 treballa com a pèrit judicial especialitzat en camins, servituds de pas i límits de finques rústiques per a administracions públiques i particulars.


Rafael López-Monné
Geògraf i fotògraf, probablement perquè li agrada mirar i explicar allò que veu. Les muntanyes formen part del seus paisatges més viscuts, des del seu estimat Montsant a l’Himàlaia. El 1985 va pujar el Nun (7.135 m), dos anys després l’Annapurna I (8.091 m) i el 1993 el Xixa Pangma (8.012 m). Poc a poc, l’interès pels camins de muntanya ha passat davant els cims. La seva tesi de llicenciatura va centrar-se en l’estudi del senderisme com a fenomen social i també turístic (senderisme, camins i senyals, Arola Editors 1999).
Des del 2000 col·labora amb La Vanguardia amb propostes d’excursions i cròniques relacionades amb el paisatge, el territori i el patrimoni. Actualment combina les tasques de fotògraf, redactor d’articles i consultor especializat en turisme a peu, amb la docència a l’Escola de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili. Ha publicat diversos llibres dedicats a festes tradicionals, territoris i paisatges i les seves imatges han aparegut en mitjans com el Magazine de La Vanguardia, el Dominical del Periódico, GEO, Descobrir Catalunya, Altair, Grandes Espacios o Viajes National Geografic. Seguint els consells de Cartier-Bresson, quan treballa amb la càmera o amb el paper, procura que el cervell estigui a l’alçada del cor.


Generador de código de barras TEC-IT
978-84-84242-68-0
12 €
Generador de código de barras TEC-IT
978-84-94834-37-0
17 €
Generador de código de barras TEC-IT
978-84-94834-33-2
30 €